LBC Express Postage Rates N. LUZON to MINDANAO

Here are LBC Express postage rates for N. LUZON to MINDANAO.

ORIGIN:N. LUZON N POUCH REG N POUCH XL N POUCH SS N PACK SMALL N PACK LARGE
MINDANAO 125 160 195 170 275

ORIGIN:N. LUZON V POUCH KB MINI KILOBOX SMALL KB SLIM KILOBOX MEDIUM
MINDANAO 210 170 275 275 460
ORIGIN:N. LUZON KILOBOX LARGE KILOBOX XL DAY 1 ^3.01 TO 10 KGS ^10KGS
MINDANAO 920 1653 275 92 87